Αυξάνοντας το κόστος και τα ανεπαρκή κέρδη, οι τιμές των ηλεκτροδίων γραφίτη αναμένεται ακόμη να αυξηθούν.

Επισκόπηση της αγοράς: Οι τιμές των ηλεκτροδίων γραφίτη στην αγορά παρέμειναν σταθερές αυτή την εβδομάδα.Αυτή την εβδομάδα, η τιμή του οπτάνθρακα πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, της ανάντη πρώτης ύλης των ηλεκτροδίων γραφίτη, σταμάτησε να πέφτει και σταθεροποιήθηκε.Ο αρνητικός αντίκτυπος στην επιφάνεια της πρώτης ύλης των ηλεκτροδίων γραφίτη αποδυναμώθηκε και η στάση αναμονής της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη μειώθηκε ελαφρά.Υπό την πίεση των υψηλών τιμών του οπτάνθρακα βελόνας και της πίσσας άνθρακα, που είναι οι πρώτες ύλες για τα ηλεκτρόδια γραφίτη, οι περισσότερες από τις κύριες εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη έχουν σταθεροποιήσει τις προσφορές τους.Επιπλέον, το ηλεκτρόδιο γραφίτη αυτής της εβδομάδας κατάντη χάλυβα ηλεκτρικού κλιβάνου εξακολουθεί να διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργίας και το ηλεκτρόδιο γραφίτη πρέπει απλώς να είναι σταθερό.Οι περισσότερες από τις κύριες εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη δήλωσαν επίσης ότι οι αποστολές της εταιρείας είναι σταθερές.Μπορεί να φανεί ότι η υποστήριξη από την πλευρά της ζήτησης ηλεκτροδίου γραφίτη εξακολουθεί να υπάρχει.
Προμήθεια: Η αγορά ηλεκτροδίων γραφίτη διατήρησε περιορισμένη προσφορά αυτή την εβδομάδα.Αυτή την εβδομάδα, η προσφορά ηλεκτροδίων γραφίτη εξαιρετικά υψηλής ισχύος μικρού και μεσαίου μεγέθους στην αγορά ηλεκτροδίων γραφίτη συνέχισε να είναι περιορισμένη.Ο κύριος λόγος είναι ότι οι κύριες εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη παράγουν περισσότερα ηλεκτρόδια γραφίτη εξαιρετικά υψηλής ισχύος και μεγάλου μεγέθους.Τα μικρού και μεσαίου μεγέθους ηλεκτρόδια γραφίτη αντιπροσωπεύουν μικρό μερίδιο παραγωγής και λόγω της κατανάλωσης κατάντη ζήτησης, το απόθεμα της αγοράς δεν είναι διαθέσιμο.Με αύξηση, η προσφορά ηλεκτροδίων γραφίτη μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι ακόμα περιορισμένη.
Η πλευρά της ζήτησης: Η ζήτηση στην αγορά ηλεκτροδίων γραφίτη διατήρησε καλή συνολική απόδοση αυτή την εβδομάδα.Αυτή την εβδομάδα, ο ρυθμός λειτουργίας των εργοστασίων χάλυβα ηλεκτρικών κλιβάνων της Κίνας παρέμεινε σε σχετικά υψηλό επίπεδο.Με την υποστήριξη της άκαμπτης ζήτησης, το κλίμα για την αγορά ηλεκτροδίων γραφίτη ήταν σχετικά καλό.Επιπλέον, σύμφωνα με σχόλια από εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη, παρόλο που ο ναύλος των πλοίων εξαγωγής παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο πρόσφατα, ο περιορισμένος εφοδιασμός των εξαγωγικών πλοίων μειώθηκε και η συνολική απόδοση των εξαγωγών ηλεκτροδίων γραφίτη βελτιώθηκε.

Από πλευράς κόστους: Το κόστος των ηλεκτροδίων γραφίτη παρουσίασε κυλιόμενη αύξηση αυτή την εβδομάδα.Η τιμή του οπτάνθρακα πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σταμάτησε να πέφτει και σταθεροποιήθηκε αυτήν την εβδομάδα, και ο αρνητικός αντίκτυπος στην επιφάνεια της πρώτης ύλης του ηλεκτροδίου γραφίτη αποδυναμώθηκε.η τιμή του οπτάνθρακα βελόνας παρέμεινε υψηλή αυτή την εβδομάδα, η τιμή της πίσσας άνθρακα συνέχισε να αυξάνεται και το κόστος των ηλεκτροδίων γραφίτη εξακολουθούσε να αυξάνεται.
Από πλευράς κέρδους: Το συνολικό κέρδος της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές αυτήν την εβδομάδα.Η τιμή της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη τρέχει σταθερά πρόσφατα και η κυλιόμενη αύξηση του κόστους εξακολουθεί να συμπιέζει το περιθώριο κέρδους της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη.
Όσον αφορά την απογραφή: Βασικά δεν υπάρχει υπερβολική συσσώρευση αποθεμάτων στην αγορά ηλεκτροδίων γραφίτη αυτή την εβδομάδα.Αυτή την εβδομάδα, οι περισσότερες εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη έχουν σταθερή παραγωγή και η κατάντη ζήτηση ηλεκτροδίων γραφίτη είναι απλώς σταθερή και δεν υπάρχει συσσώρευση πλεονάζοντος αποθέματος στην αγορά.Ορισμένες κύριες εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη δήλωσαν ότι θα διατηρούσαν μέρος του κανονικού αποθέματος κύκλου εργασιών και ορισμένες μικρές και μεσαίες εταιρείες ηλεκτροδίων γραφίτη ανέφεραν ότι η εταιρεία ουσιαστικά δεν είχε απόθεμα.
Προοπτική πρόβλεψης: Το κόστος της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη παραμένει υψηλό αυτήν την εβδομάδα και η τιμή του οπτάνθρακα πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο έχει σταθεροποιηθεί και το κόστος υποστήριξης ηλεκτροδίων γραφίτη θα αυξηθεί.Στην κατάσταση που το συνολικό κέρδος της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές, η τιμή της αγοράς ηλεκτροδίων γραφίτη εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ανέβει και αναμένεται να αυξηθεί κατά 1.000 γιουάν/τόνο.


Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-08-2021